VSFTPD FTP serverDe installatie.


Type hiervoor het commando:
sudo apt-get install vsftpd
en vervolgens geef je Enter.
Bij de vraag of je wilt doorgaan druk je op de letter j en vervolgens enter.
De installatie word uitgevoerd.

De configuratie.


Nu moeten er in het configuratie bestand van VSFTPD nog een aantal zaken worden aangepast. Om dit bestand te openen voor bewerken type je het volgende commando:
sudo nano /etc/vsftpd.conf
Druk op Enter.

Zoek nu naar de volgende regels en pas ze als volgt aan.

anonymous_enable=YES verander in anonymous_enable=NO
#local_enable=No veranderen in local_enable=YES en verwijder het hekje.
#write_enable=No veranderen in write_enable=YES en verwijder het hekje.
Hekje verwijderen: Ascii_upload_enable=YES
Hekje verwijderen: Ascii_download_enable=YES
Hekje verwijderen: chroot_local_user=YES
# Voeg tenslotte onderaan in dit bestand onderstaande regel toe om "onzichtbare" bestanden zoals .htaccess zichtbaar te laten zijn:
force_dot_files=YES
Druk vervolgens op Ctrl+O, dan enter om opslaan te bevestigen. Druk Ctrl+X gevolgt Nu herstart je de FTP-server met de opdrachtregel:
sudo service vsftpd restart
En activeer met enter.
Vanaf nu kun je met een FTP cliŽnt verbinding maken met de FTP server.
Het adres van je server is het IP adres van je Raspberry Pi. Voor FTP word poort 21 gebruikt.
Inloggen met de volgende gebruikers gegevens:
Gebruikersnaam: pi, wachtwoord: raspberry.(of het door jouw gewijzigde wachtwoord)
Maak een gebruiker aan. Type de opdrachtregel:
sudo useradd (gebruikersnaam
) Druk enter en vervolgens de opdrachtregel:
sudo passwd gebruikersnaam
Druk Enter.
Hierna word twee maal gevraagd een wachtwoord in te geven. Type twee maal het zelfde wachtwoord voor deze gebruiker, telkens gevolgd door enter.
We gaan nu gebruikers aan de ftp server toevoegen.
Type de volgende opdrachtregel:
touch /etc/vsftpd.chroot_list
Druk enter.
Dit is het bestand waar de gebruikersnamen in zijn opgeslagen.
De lijst met gebruikers in dit bestand kunnen we als volgt aanpassen:
Type de opdrachtregel:
Sudo nano /etc/vsftpd.chroot_list
Druk enter.
Je kunt nu gebruikers toevoegen door de namen onder elkaar in dit bestand te typen. Een gebruiker per regel dus.
Nu het bestand weer opslaan door Ctrl+O, vervolgens enter. Sluit het bestand nu met Ctrl+X.
Tenslotte restart je de FTP server weer.
service vsftpd restart

Gebruikers ďhomeĒ directory wijziggen

.


We gaan er nu van uit dat je je ftp gebruikers op een eigen map op de externe media wilt laten uitkomen naar inloggen. Maak de benodigde directory('s) hier voor aan.
Sudo mkdir -p /media/usb0/ftpusers/(dirnaam=gebruikersnaam)
Geef enter.
Verander de home dir van de gebruiker(standaard in /home/ naar de bedoelde home dir voor de gebruiker op je externe media. Type de opdrachtregel:
sudo usermod -d /media/usb0/ftpusers/(gebruikerdir)
Open nu het configuratie bestand van vsftpd, type de opdrachtregel: sudo nano /etc/vsftpd.conf
Geef enter.
Check of de volgende regels er als onderstaand uit zien en pas dit eventueel nog aan.
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
Sla de wijzigingen op met Ctrl+O en bevestig met enter.
Sluit vervolgens dit bestand met Ctrl+X
De gebruikers die zijn opgenomen in het vsftpd.chroot_list bestand zullen volledig toegang hebben tot alle bestanden op de server. Gebruikers(namen) in de lijst met daaraan vooraf gegaan een hekje(#) zullen alleen toegang hebben tot hun eigen (toegewezen) "home" directory. Gebruikers(namen) die niet zijn opgenomen in het bestand vsftpd.chroot_list bestand zullen eveneens alleen toegang hebben tot hun eigen (toegewezen) home directory. Open het bestand vsftpd.chroot_list met de volgende opdrachtregel:
nano /etc/vsftpd.chroot_list
Druk dan op enter.
In dit bestand worden gebruikersnamen weergegeven. Voor alle gebruikers word een hekje(#) weergegeven. Let erop dat voor de root gebruiker geen hekje(#) moet staan! Hiermee blijft het voor de root gebruiker mogelijk volledig toegang te hebben tot je Pi.
Sla het bestand vervolgens op met Ctrl+O en geef enter.
Sluit het bestand dan met Ctrl+X
Type tenslotte het commando:
sudo chown -R (gebruikersnaam) /media/usb/ftpusers/(dir=gebruikersnaam)
Druk vervolgens op Enter.
Door dit commando gegeven te hebben kan deze gebruiker in zijn FTP home dir bestanden uploaden.


Vandaag is het: Sunday, 9 May 2021 en de tijd is 12:36:55

Copyright 2016 Renzo van Buuren