USBMOUNT installeren.Het is mogelijk via de USB aansluiting op je Raspberri Pi externe opslag aan te sluiten. Dit kan een USB stick of HD schijf zijn. Net als in Windows moet deze externe media wel worden gedetecteerd door de Raspberry Pi. Dit kun je handmatig met het commando mount, maar heeft als nadeel dat je dat dan telkens na een reboot opnieuw moet doen. We gaan hier nu verder niet op in.
Met het programma USBMOUNT kan dit mount proces geautomatiseerd worden, zodat je Rasspberry Pi deze na het aansluiten hiervan telkens direct detecteert. Het programma USBMOUNT installeren we als volgt;
Type het commando:
sudo apt-get install usbmount
Mogelijk moet je nu de installatie bevestiggen.
Type dan de letter J en geef enter.
Na de installatie zijn de volgende directory’s zichtbaar in de directory /media:
"usb, usb0" tot "usb7"
De directory usb verwijst hier dan eigenlijk naar usb0.
Wanneer je nu een usbstick of HD schijf aansluit, wordt deze meteen gedetecteerd(gemount)
Helaas is het dan nog niet mogelijk voor alle gebruikers naar zo’n usb medium te kunnen wegschrijven. Om dit mogelijk te maken moet et configuratie bestand van USBMOUNT worden aangepast. Dat gaat als volgt:
Type de commando regel:
sudo nano /etc/usbmount/usbmount.conf
Druk enter.
Zoek nu in dit bestand naar de volgende regel;
FS_MOUNTOPTIONS=""
Voeg in deze regel tussen de “” de regel in als onderstaand.
FS_MOUNTOPTIONS="-fstype=vfat,uid=www-data,gid=www-data,umask=0022"
Druk hierna Ctrl+O en bevestig met enter.
Herstart hierna je Raspberry Pi en type in:
sudo reboot
Geef enter.
Na de herstart hebben alle gebruikers ook schrijfrechten naar de externe usb aangesloten media.
Je kunt uitproberen of het werkt met de volgende commando regel;
Type in:
Sudo nano /media/usb/test.txt
Er opent een leeg bestand. Type hier willekeurig een regel.
Geef Ctrl+O en bevestig het opslaan met enter. Ctrl+X, vervolgens enter om af te sluiten.
Nu check je Als volgt of het opgeslagen bestand op het usb medium staat.
Type in:
cd /media/usb
ls
Als het goed is zie je nu dat het bestand “test.txt” wordt weergegeven.
Je kunt dit test bestand vervolgens weer verwijderen met de volgende commando regel;
Type in:
rm test.txt
Geef enter.


Vandaag is het: Tuesday, 15 June 2021 en de tijd is 08:59:58

Copyright 2016 Renzo van Buuren