TroubleShooters.


VSFTPD troubles


Foutmelding: 500 OOPS
Het is mogelijk dat je bijvoorbeeld na een upgrade van je vsftpd installatie een foutmelding krijgt. Die ziet er dan zo uit:
500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot ()
Hoe je dit oplost gaat als volgt.
We moeten de schrijfrechten in de desbetreffende gebruiker directory aanpassen. Type hiervoor de volgende opdrachtregel:
chmod a-w /media/usb/ftpusers/(dir naam van gebruiker)
Druk enter.
Ook kun je voor de zekerheid de volgende regel checken in je vsftpd.conf bestand.
Type de opdracht regel:
Sudo nano /etc/vsftpd.conf
Geef enter.
Zoek in dit bestand de volgende regel:
allow_writeable_chroot=YES
Wanneer deze regel niet in je configuratie bestand voorkomt voeg je deze toe.
Sla de veranderingen op met Ctrl+O gevolgd door enter. Druk Ctrl+X om het bestand weer te sluiten.

 

 

Vsftpd root access denied.
Na upgrade of een verse installatie van het besturingssysteem Debian jeessie is het, anders dan in Debian Weezy, mogelijk dat root access in vsftpd niet is toegestaan. Dit los je op door twee bestanden aan te passen.
Type de opdrachtregel:
sudo nano /etc/vsftpd.chroot_list
voeg de bebruikersnaam root toe.
Type ctrl+O, enter en Ctrl+x.
Type de oprachtregel:
sudo nano /etc/ftpuser
Verwijder de gebruiker root uit de lijst
Type ctrl+O, enter en Ctrl+x.
Herstart vsftpd, type de opdracht:
sudo service vsftpd restart
Nu kan root in de ftpd server inloggen en heeft full access.

HSS troubles

 

 

HSS root access denied.
Na upgrade of een verse installatie van het besturingssysteem Debian jeessie is het, anders dan in Debian Weezy, mogelijk dat HSS root access niet is toegestaan.
Dit los je mogelijk als volgt op;
Open het bestand /etc/hss/hssd_config
Type de opdrachtregel:
sudo nano etc/ssh/sshd_list
Zoek naar de volgende regel:
PermitRootLogin no
en verander deze regel in:
PermitRootLogin yes
Wanneer deze regel niet in dit bestand voor komt, zoek dan naar de regel “PermitRootLogin without-password” en verander je deze in:
PermitRootLogin yes
Druk Ctrl+O, enter en sluit het bestand met Ctrl+x

Samba troubles


"Failed to restart samba.service: Unit samba.service is masked"
Als je Samba herstart met de opdrachtregel: "sudo service samba restart", en je krijgt dan bovenstaande foutmelding te zien. Dit kan optreden na een upgrade van je Samnba instalatie. In nieuwere versies van samba herstart je de samba server met de opdrachtregel: sudo smbd restart

Apache2 troubles


Foutmelding 403 forbidden. Problemen na upgrade of installatie naar Apache/2.4.10 (Raspbian) Wanneer je de foutmelding “403 forbidden” krijgt na upgrade of een nieuwe installatie van Apache, versie /2.4.10 krijgt, kan je dit mogelijk oplossen door twee .conf bestanden aan te passen. Type de opdrachtregel: Sudo nano /etc/apache2/apache2.conf Druk enter Zoek naar de volgende regel: Zorg dat de regels hieronder er als volgt uitzien: Options FollowSymLinks AllowOverride None Require all denied Hieronder zie je de verwijzing naar de locatie van je www/html directory. Pas het pad naar jou www/html directory aan voor jouw situatie en zorg dat de regels eronder er uit zien als onderstaand: Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride None Require all granted Druk Ctrl+O en geef enter om de wijzigingen op te slaan. Ctrl+X om het bestand te sluiten. Type nu de opdracht regel: Sudo nano /etc/pache2/sites-available/000-default.conf En druk enter. Zoek nu naar: ServerName Vul dit aan voor jouw situatie. ServerName Je externe IP adres of domein naam. ServerAdmin webmaster@localhost Onderstaand verwijs je naar je www.html locatie. DocumentRoot /pad/naar/je/www/html Check of onderstaand bij jouw gelijk is en pas het eventueel aan. Options FollowSymLinks AllowOverride All Sla de wijzigingen op met Ctrl+O, enter en sluit het bestand met Ctrl+X

Owncloud troubles

Het is mogelijk dat je bij het openen van Owncloud na deze verandering(en) een foutmelding krijgt. Als dit het geval is kun je dat als volgt oplossen.
Ga naar de directory op je SC kaart waar Owncloud is geďnstalleerd.
Type hiervoor:
Cd /var/www/owncloud/config
Druk op enter.
Je staat nu in de directory waar het configuratie bestand config.php staat. We gaan eerst een backup van dit bestand maken.
Type de opdrachtregel:
sudo cp config.php config.backup
Druk op enter.
Verwijder nu config.php met de volgende opdrachtregel:
Sudo remove config.php
Druk nu op enter.
Als je nu Owncloud in je browser opent krijg je weer de configuratie pagina zoals je deze al eerder hebt doorlopen. Vul hier exact de zelfde gegevens in als dat je dat voorheen hebt gedaan. Er is een regel die je moet aanpassen. Dit is de regel die naar de data directory van Owncloud verwijst. Deze is: /var/www/owncloud/data
Verander deze in: /(pad naar externe media)/owncloud/data
Vervolgens ga je naar “beëindig de installatie” en activeer deze. Je komt nu in het startscherm van Owncloud.Vandaag is het: Tuesday, 15 June 2021 en de tijd is 07:40:32

Copyright 2016 Renzo van Buuren