>Samba installeren en configureren.Update de raspberryPi met het volgende commando. Type in:
Sudo apt-get update
Druk enter.
Nu gaan we Samba installeren. Type in:
sudo apt-get install samba samba-common samba-common-bin winbind
Druk op enter.
Een melding volgt met dat 50 MB of disk space is required, en er word gevraagd of je wilt doorgaan.
Type de letter J en enter.
De installatie volgt. Wacht deze rustig af.

Nu gaan we de Samba configuratie aanpassen.
Type in:
cd /etc/samba
Druk enter.
We maken eerst een reserve kopie van het configuratie bestand. Type:
sudo cp smb.conf smb.backup
Het bestand smb.backup wat wordt gemaakt is het reserve bestand.
Het zal vaker voorkomen dat je de inhoud van configuratie bestanden gaat aanpassen. In dat geval maak je voor de zekerheid telkens een reserve kopie van het originele bestand voorafgaand. Gebruik hiervoor net als bovenstaand de volgende opdrachtregel:
sudo cp (volledigge bestandnaam) (bestandsnaam).backup
Vervolgens enter.
Verder met de configuratie van de Samba server.
We gaan nu het configuratie bestand aanpassen. We openen het met de volgende opdracht regel. Type in:
sudo nano smb.conf

je ziet nu de inhoud van het configuratie bestand. Dat ziet er bovenaan zo uit:
#
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
#
#
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example

Het hekje(#) simbool voor iedere regel in dit bestand betekend dat de regel als inactief word gezien. Regels zonder het # teken ervoor zijn dan dus wel actieve opdrachten.

[global]. You should see a line saying workgroup = WORKGROUP. Change this to
Vul in bij werkgroep de naam van je Windows netwerk. Neem de rest als onderstaand over.
workgroup = naam van jouw werkgroep
realm = raspberrypi
netbios name = raspberrypi

Druk Ctrl – O. bevestigt opslaan met enter.
Als je telkens na iedere verandering Ctrl+O ingeeft, bevestigd met enter, zijn je veranderingen daarmee opgeslagen.
Verderop in dit bestand vind je de volgende regel:
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
Verwijder de ; die voorin deze regel staat.

Weer verderop in het bestand vind je de volgende regel:
####### Authentication #######
Hieronder vind je de volgende regel:
# security = user
Verwijder hier het hekje.
Dit maakt het mogelijk je raspberryPi met je Windows PC te benaderen met gebruikersnaam en wachtwoord van de RaspberryPi.

We gaan nu bestandsdeling opzetten. Dit maakt het mogelijk mappen en bestanden voor andere pc’s in je netwerk zichtbaar te laten zijn.
We maken twee opties. Een die het mogelijk maakt de home dir van de actieve gebruiker zichtbaar te laten zijn, een ander die voor alle gebruikers evenredig zichtbaar zal zijn.
Verderop in het bestand vind je de volgende regel:
#======================= Share Definitions =======================
Hieronder zie je staan [homes]
Verander de inhoud overeenkomstig met wat hieronder staat.

[homes]
path=het pad(/dir/dir/enz) op je SD kaart of het pad naar je USB opslag.
comment = het pad(/dir/dir/enz) op je SD kaart of het pad naar je USB opslag.(Home Directorie van de actuele gebruiker)
browseable = Yes
valid users = @users
read only = no
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700

Druk Ctrl+O en bevestig het opslaan met enter.
Druk Ctrl+X en bevestig het afsluiten van dit bestand met enter.

We gaan nu een zichtbare map voor de NAS gebruikers aanmaken. Dit kan een map op de SD kaart van je RaspberryPi zijn, maar ook is het mogelijk deze te verwijzen naar een aangesloten USB drive.
Op je raspberryPi verwijzingen we naar:
/home/samba-share/nas
Verander dit wanneer je wilt verwijzen naar een USB Drive.
Bijvoorbeeld:
/media/usb0.
Om nu te kunnen verwijzen naar een extern aangesloten USB medium, moet deze hiervoor wel zijn “gemount”. Verderop leggen we uit wat dit is en hoe je dit kunt automatiseren met het programma USBMOUNT.
Mogelijk is de naam voor de USB disk bij jou een andere dan USB0. Verander dan deze in de naam die deze bij jou heeft. Check dit met het volgende commando:

Type:
LS /media
Een druk enter.

We gaan hier nu verder er van uit dat je NAS directory op je SD kaart staat.
type nu achtereenvolgens de volgende commando’s. Type:
sudo mkdir -p /home/samba-share/nas
druk Enter.
Type in:
sudo chown -R root:users /home/samba-share/nas/
Druk enter.
Type in:
sudo chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/samba-share/nas/
druk enter.
Nu moeten we nog wat veranderen in de smb.conf file om de map zichtbaar te maken als Samba Share.

Type in:
sudo nano smb.conf
Druk vervolgens enter.
Neem de volgende regels onderin dit bestand over.

[nas]
comment = All users
path = /home/samba-share/nas
valid users = @users
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
writable = yes
read only = no

Druk Ctrl+O om opslaan te bevestiggen. Sluit het bestand met Ctrl+X, enter.

Nu maken we de gebruiker pi een gebruiker van de Samba Share. Je kunt hierdoor dan met de gebruiker pi in windows netwerk op de Rasberry Pi inloggen.
Met het volgende commando maak je een wachtwoord voor de Samba gebruiker pi. Type in:
sudo smbpasswd -a pi
Druk enter.
Er wordt bevestigd dat de gebruiker pi is toegevoegd.
Als bovenstaand kun je meerdere netwerk gebruikers voor je netwerk aanmaken.
Herstart nu je Raspberry pi met het volgende commando. Type in:
sudo reboot

als de RaspberryPi is herstart kun je met je Windows PC naar netwerk, waar je met bovengenoemde gebruiker en wachtwoord kunt inloggen. Het moet nu mogelijk zijn hier te lezen en schrijven en mappen maken of verwijderen.


Vandaag is het: Sunday, 9 May 2021 en de tijd is 11:34:22

Copyright 2016 Renzo van Buuren