owncloud


Owncloud installeren.Het is noodzakelijk eerst de sleutel van de bron van owncloud te downloaden. Type hiervoor het commando:
Sudo wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_8.0/Release.key
apt-key add - < Release.key

Om nu je Raspberry Pi te laten weten waar hij de nieuwste Owncloud kan downloaden type je het commando:
Sudo echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/community/Debian_8.0/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list

Vervolgens type je het commando:
Sudo apt-get update
Om nu Owncloud te gaan downloaden en installeren type je het commando:
Sudo apt-get install -V owncloud

Als de installatie is afgerond Zal er eerst een database voor Owncloud moeten worden aangemaakt. Dit doen we in PHP MyAdmin.
Ga met je brouwser naar: http://(je IP adres)/phpmyadmin. Log hier in met gebruiker root en het wachtwoord wat je jhiervoor bij installatie hebt ingesteld. Maak hier een nieuwe databank aan met vb de naam owncloud.
Maak nu de Data Directory aan.
De bestanden die in Owncloud worden geüpload worden opgeslagen in de directory data.
Deze directory moet nog worden aangemaakt waarna hier nog rechten aan moeten worden toegekend. Dit gaat als volgt.
Type de opdrachtregel:
sudo mkdir -p /var/www/owncloud/data
Druk vervolgens enter.
Type hierna de opdrachtregel±
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/owncloud/data
Geef enter
Nu de opdrachtregel:
sudo chmod 750 /var/www/owncloud/data

Je kunt nu Owncloud in een webbrouwser benaderen.(http://IPadres/owncloud) Dit kan zowel met het interne als externe IP adres van de Raspberry Pi.
Je komt in het opstart scherm van Owncloud. Maak hier een (beheerder)gebruiker aan en geef deze een wachtwoord. Met een link op deze pagina kom je bij de keuze van de DataBase. Standaert staat deze op SQLite. Overweeg het gebruik van MySQL. Dit is aan te bevelen daar deze een grotere capaciteit heeft. Er van uitgaande dat dit je keuze is vul je alsvolgt in:
Vul bij SQL server de naam in die je voor owncloud in PHP Myadmin hebt gemaakt. De gebruiker van de database is root en het wachtwoord zoals je deze bij de installatie van MySQL hebt aangemaakt. Je ziet dat de locatie voor data opslag van Owncloud staat ingevuld: /var/www/owncloud/data
Hier hoef je nu niets aan te veranderen. We komen er later op terug hoe je de data van Owncloud op je externe media kunt plaatsen.
Na het activeren van “installatie afronden”, kom je in het hoofdscherm van Owncloud, ben je ingelogt en kun je het gebruiken.
Standaert is de maximum grootte voor het uploaden van bestanden in Owncloud 2 Mb. Mogelijk zou je grotere bestanden in Owncloud willen uploaden. Je kunt dit als volgt aanpassen.

Bewerk hiervoor het bestand /etc/php5/apache2/php.ini
Type de opdrachtregel:
sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
Druk vervolgens enter om dit bestand te openen.
Verander in dit bestand de volgende twee regels:
post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M
Verander dit als volgt:
post_max_size = 20M
upload_max_filesize = 20M
Sla de veranderingen op met Ctrl O, enter en sluit het bestand met Ctrl X.
Herstart hierna Apache:
Type de opdrachtregel:
sudo service apache2 restart
Geef vervolgens enter.
Nu is de maximale grootte van bestanden voor upload verhoogd naar 20 Mb.

Verplaats de data directory naar externe media.
Om je SD kaart te ontlasten met veel data kun je alle bestanden die je in Owncloud wilt bewaren ook op een extern medium opslaan. Hiervoor moeten een paar wijzigingen worden doorgevoerd. Dit doe je zo.
Maak eerst een directory op je externe medium aan voor de Owncloud bestanden.
Type de opdrachtregel:
sudo mkdir -p /(pad naar externe opslag)/www/owncloud
Druk op enter.
Kopieer de Owncloud data van je SD kaart naar de externe media. Ga naar de Owncloud dir op je SD schijf.
Hiervoor type je:
cd /var/www/owncloud
Geef enter.
Type nu:
sudo cp -rp data /(pad naar je opslagmedia)/owncloud/data
Vervolgens weer enter.
Check nu of alle rechten ook goed zijn overgenomen. Om dit te checken Type je:
Type de opdrachtregel:
sudo ls -l /disk/owncloud/data
Druk enter.
Het ziet er dan ongeveer zo uit:
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Feb 16 11:23 index.html
drwxr-xr-x 4 www-data www-data 4096 Feb 16 11:27 fred
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 93184 Feb 16 11:50 owncloud.db
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Feb 16 11:18 owncloud.log
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Feb 16 11:23 updater_backup
Vervolgens moet Owncloud nog wel weten dat de data dir is verplaats. Dit laten we Owncloud als volgt weten.
Type de opdrachtregel:
sudo nano /var/www/owncloud/config/config.php
Druk enter.
Verander de volgende regel:
'datadirectory' => '/var/www/owncloud/data',
Veranderen als volgt:
'datadirectory' => '/(pad naar externe media)/owncloud/data',
Sla de veranderingen op met Ctrl O gevolgd door enter. Sluit het bestand met Ctrl X en enter.
Vanaf nu zullen alle bestanden die je in Owncloud gaat opslaan op je externe media terecht komen.
Eenvoudig instaleren Owncloud


Naast de reguliere installatie methode met apt-get zoals hierboven beschreven, is er nog een andere eenvoudige manier om Owncloud op je Raspberry Pi te installeren. Dit gaat als volgt.

Surf naar de Owncloud download pagina en activeer de link “Archive File for Server Owners” tab.
Download hier de .zip file.
Kopieer deze vervolgens naar je Raspberry Pi.
Maar gemakkelijker is het natuurlijk deze direct in je Raspberry pi te downloaden. Dat doe je zo. Type de opdrachtregel:
sudo wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-8.2.2.zip
Let op dat je wel de laatste versie van Owncloud gaat downloaden. Voor mij is dat nu versie 8.2.2, maar wellicht, wanneer jij dit gaat doen is er een nieuwere versie beschikbaar.
We gaan nu het gedownloade zip bestand naar de juiste plaats op je Raspberry Pi verplaatsen.
LET OP! Verander bij onderstaand wanneer van toepassing de bestandsnaam als dit een andere/nieuwere versie betreft!
Type de opdrachtregel:
sudo mv owncloud-8.2.2.zip /var/www
Geef enter en vervolgens type:
cd /var/www
Wederom enter gevolgd door de opdrachtregel:
sudo unzip -q owncloud-8.2.2.zip
Type de opdrachtregel:
sudo apt-get install owncloud
Geef enter
Als er word gevraagt of de installatie mmoet doorgaan druk je de letter J en vervolgens enter. Wacht dit rustig af, het duurt een tijddje.
Nu moeten we de data directory voor Owncloud aanmaken. Daarna moeten er rechten worden toegewezen aan deze directory’s. Dat doen we als volgt.
Type de opdrachtregel:
sudo mkdir -p /var/www/owncloud/data
Druk enter en vervolgens type:
sudo chown www-data:www-data /var/www/owncloud/data
Druk op enter en vervolgens type je:
sudo chmod 750 /var/www/owncloud/data
Druk enter.
Als je nu naar de webpage van Owncloud gaat kom je in het configuratie gedeelte van Owncloud. Open in een brouwser: http://jouw Pis IP adress/owncloud
Maak hier de admin gebruiker aan en evenzo een wachtwoord. Mogelijk pas je nog de database aan en vervolgens activeer je “installatie afronden”.


Vandaag is het: Sunday, 9 May 2021 en de tijd is 12:32:20

Copyright 2016 Renzo van Buuren