Apache en PHP installeren.Voordat we nieuwe installaties gaan doen is het raadzaam altijd eerst even de Raspberry Pi te updaten. Type hiervoor het volgende commando:
sudo apt-get update [enter]
Nu gaan we Apache en PHP installeren. Type in:
sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 php5-curl
Druk Hierna op enter.
Wanneer er wordt gevraagd of de installatie moet plaats vinden bevestig je dit door de letter j te drukken en vervolgens enter.
Na installatie kom je weer in de prompt. Herstart de Apache server door het volgende commando in te typen:
sudo service apache2 restart [enter]
Het is mogelijk dat je hier nu een foutmelding zult krijgen. Zoals dit wel vaker zal voorkomen is dit een probleem met rechten. Als er bij jouw installatie zich nu een fout voordoet, zal dit waarschijnlijk komen vanwege het ontbreken van een groep. Je kunt dit als volgt oplossen.
Type het volgende commando in:
sudo groupadd www-data en druk op Enter.
Type vervolgens:
sudo usermod -g www-data www-data
Vervolgens druk op enter.
Herstart nu de server met:
sudo service apache2 restart
Druk vervolgens Enter.
Nu zal er geen fout meer worden weergegeven.

Voor sommige applicaties die je zult installeren is het van belang .htaccess te activeren. Dit doe je door het volgende commando in te typen:
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/default
Druk vervolgens op Enter.
In het geopende bestand zoek je naar de regel, bij onder Directory /var/www met de tekst
"AllowOverride None".
Verander dit in "AllowOverride ALL". Druk hierna op Ctrl-O, kies J om op te slaan. Hierna sla je de veranderingen op met Ctrl+O, bevestig met enter en sluit je het bestand met Ctrl+X en druk enter.

Herstart nu de webserver.
Type in: sudo service apache2 restart
Hierna druk je op Enter).

Je webserver inhoud vanaf externe media.

Standaert word je webserver ruimte gereserveerd op je SD kaart. Dit wordt verwezen naar:
/var/www/ of /var/www/html
Maar als je een uitgebreide website wilt maken met mogelijk veel media als bijvoorbeeld foto’s, video’s en/of muziek, is je SD kaart daar al snel te klein voor. Daarom is het dan raadzaam de verwijzing naar een extern media als USB disk of HD te maken. Dit kan redelijk eenvoudig door hiervoor een systeem bestand van Apache aan te passen. Om dit te kunnen uitvoeren moet je als root zijn ingelogd op je systeem!
Voordat we het systeem bestand gaan aanpassen, maken we eerst de verschillende locatie directory’s aan op de externe media. Type hiervoor de volgende opdracht regels:
Sudo mkdir -p /(pad naar je externe media)/www en druk enter
Type vervolgens:
Sudo kdir –p /(pad naar je externe media)/www/html en druk enter
Dit ziet er bij mij uiteindelijk zo uit: /media/usb/www/html

Nu gaan we het systeem bestand aanpassen. Type nu de volgende opdrachtregel.
Sudo Nano /etc/apache2/sites-available/default
Druk enter.
IN dit systeem bestand zie je staan:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/>
Verander waar staat “/var/” in /)het pad naar je externe media)/
Sla de veranderingen op met Ctrl O gevolgd door enter. Sluit het bestand vervolgens met Ctrl X n enter.
Herstart nu de webserver.
Type in: sudo service apache2 restart
Hierna druk je op Enter).
Wil je testen of je website nu werkelijk op je usb medium beschikbaar is, doe dan als volgt:
Type de volgende opdrachtregel:
Sudo nano /(het pad naar je externe media)/www/html/index.html
Een leeg bestand word geopend. Kopieer onderstaande tekst wat tussen de ***** staat.*****
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>testpage op externe media.</title>
</head>

<body>

<p>Dit is een testpagina op mijn website op externe media.</p>
</body>
</html>
*****
Type Ctrl O en bevestig het opslaan met enter. Sluit het bestand met Ctrl X.
Wanneer je nu met je browser naar de URL van je Pi gaat zal je deze pagina zie:
testpage op externe media.

Dit is een testpagina op mijn website op externe media.


Vandaag is het: Tuesday, 15 June 2021 en de tijd is 07:41:57

Copyright 2016 Renzo van Buuren