Mount Externe HD of netwerk locatie in FsTab


mount een op de Raspberry pi aangesloten externe HD.
Mount een samba netwerk locatie.


mount een op de Raspberry pi aangesloten externe HD

Achterhaal eerst bestandsysteem en locatie van je HD.
type hiervoor de volgende opdracht:
sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="ExtHD" UUID="E033-1109" TYPE="vat"
/dev/sda1 is de HD en deze info is later van belang.
we maken een directory in de dir /mnt waarin we de HD gaan mounten.
sudo mkdir /mnt/ExterneOpslag
Maak pi de eigenaar van deze dir:
sudo chown -R pi:pi /mnt/ExtHD
We kunnen nu de externe opslag handmatig mounten:
sudo mount -o uid=pi -o gid=pi -t vat /dev/sda1 /mnt/ExtHD
Check of je de inhoud van de externe schijf kunt bekijken.
Hiervoor type de volgende opdracht:
ls /mnt/ExterneOpslag
Pas "ExterneOpslag" aan aan jouw situatie.
Je ziet als het goed is de inhoud van de HD.
Wanneer we de pi nu opnieuw opstarten zal de mount niet meer actief zijn en moeten we de bovenstaande opdrachtregel opnieuw uitvoeren om de Externe HD weer gemount te krijgen.
Maar, er is een manier om dit te automatiseren zodat de externe HD na een herstart gemount is. Hiervoor moeten we een regel toevoegen in het bestand "fstab".
sudo nano /etc/fstab
voeg onderaan in dit bestand de volgende regel toe:
/dev/sda1 /mnt/ExtHD vat auto,user,rw,uid=pi,gid=pi,umask=0000 0 0
Sluit het bestand vervogens met Ctrl + x y
om nu de mount direct actief te maken type hiervoor de volgende opdracht regel:
mount -a
Maar hoe dan ook, na iedere herstart van de Raspberry pi zal nu de externe HD standaard gemount zijn in /mnt/ExtHDMount een samba netwerk locatie

Op je Windows pc, Er van uit gaande dat je een samba netwerk actief hebt, zoek je in het netwerk de locatie welke je wilt mounten. Dit kan een drive, partitie of een directory op een van beiden zijn. Maar ook kan dit een andere Raspberry pi, of een directory op die Raspberry pi zijn. Wanneer je naar de gewenste locatie bent gebladerd, klik rechts en kies eigenschappen. Kopieer het adres van deze locatie. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit: \\WinPC\F
Deze kun je voor het gemak in een geopend kladblok even plakken om het later daar weer vandaan te kunnen halen. in dit voorbeeld is WinPC het adres in het netwerk maar zou dit ook aangeduid kunnen worden met het Ip adres van desbetreffend apparaat.
Vervolgens open het programma "putty" en log in op de Raspberry pi waar de mount moet plaatsvinden.
Ga naar de dir waar de mount gemaakt word, type hiervoor:
cd /mnt
Maak hier eerst een dir aan met de naam van de doel locatie.
mkdir WinPC
Ga naar kladblok waarin je net de netwerk locatie hebt geplakt. Je ziet dat hier backslash es in worden gebruikt. Hier kan je Raspberry niets mee en dus moet je deze veranderen in slashes. Gebruik nu dit adres en voeg dit toe in de volgende opdacht regel:
mount -t cifs -o username=user,password=pass //PlakHierLokatie /media/WinPc
Pas hierin ook je Username en password aan voor jouw situatie!
Omdat na een eventuele herstart van je Raspberry pi deze mount weer ongedaan gemaakt is, gaan we net als we eerder met een externe schijf deden deze mount definitief maken in het bestand fstab.
open fstab, type:
nano /etc/fstab
Voeg onderin de volgende regel toe(pas aan naar jouw situatie)
//WinPc/F /mnt/WinPc/ cifs username=user,password=Pass,uid=root,gid=root,x-systemd.automount 0 0
Sluit af met Ctrl + x y
Na een herstart van de Raspberry pi word de netwerk locatie standaard gemount in /mnt/WinPC. Maar we kunnen deze ook activeren zonder de /Raspberry pi nu te herstarten. Type hiervoor:
mount -a
check of de bestanden in het netwerk zichtbaar zijn
ls /mnt/WinPC
Als het goed is word nu de inhoud van de gemounte locatie getoond.


Vandaag is het: Tuesday, 15 June 2021 en de tijd is 08:39:29

Copyright 2016 Renzo van Buuren